Formulár

Pomáhame realizovať, rozvíjať a spolufinancovať vaše nápady

Základné informácie o žiadateľovi úveru

Online formulár


V prípade problémov môžete vyplniť aj offline verziu formulára a zaslať ju na wfgroup@wfgroup.sk.

Poučenie


Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti WF Group, s. r. o. Poskytujem dobrovoľné údaje z formulára a sprievodných dokumentov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) poskytnutie údajov tretej osobe na účely uzavretia zmluvy, ktorej predmetom bude poskytnutie finančnej služby. (ii) ich interné využitie v rámci spoločnosti WF group s. r. o. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre WFG Consulting s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.